BLOG

Rötresiz grout harçları uygulaması nasıl yapılır?

Uygulama yüzeyi zayıf yapışmış parçalardan arındırılmalı, yağ, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan ve kalıp yağları gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır. Uygulama yüzeyinde su kaçağı var ise uygun bir tıkaç yardımı ile kapatılıp su sızıntısı drene edilmelidir. Yüzey ıslatılmalı ve nemli kalması sağlanmalı, ancak yüzeyde göllenme yapan fazla su tamamen alınmalıdır. Kalıplı uygulamalarda, harcın yerleştirilmesi ve kürlenmesi esnasında sızıntıyı engellemek için kalıpların sağlam olmasına dikkat edilmeli, harç sertleşinceye kadar uygulama alanının vibrasyona maruz kalması engellenmelidir. Harcın genleşme kuvveti maksimum düzeyde kullanılmak isteniyorsa, harç düşey kenarları dik olan bir dikdörtgen boşluk içine yerleştirilmelidir. Kabul edilebilir minimum derinlik 6 mm'dir. Eğer kaplama olarak kullanılmak isteniyorsa, tavsiye edilen maksimum kalınlık 50 mm'dir. Daha kalın uygulanmak istenirse grout harcı kat kat uygulanabilir.

Harcı aşağıda belirtilen ölçüde su ile karıştırın:  

- Tiksotrofik Kıvam: REPAİRGROUT EXPAN 3,9 lt su / 25 kg toz oranlarında temiz su ile düşük devirli (400 - 600 dev/dk) bir mikser ile topak kalmayacak şekilde en az 5 dakika karıştırılır. Önce tozun yarısı suya eklenir daha sonra diğer yarısı tamamlanır. Karıştırma sonucunda REPAİRGROUT EXPAN için 12,2 lt harç elde edilir. Sülfata ve aşındırıcı tuzlara maruz kalan betonarme yüzeylerin tamirinde ise rötresiz tiksotropik kıvamda grout harcı olarak REPAİRGROUT EXPAN-S kullanılmalıdır. 

- Akıcı Kıvam:  REPAİRGROUT GP 3,36 lt su / 20 kg toz oranında temiz su ile düşük devirli (400-600 dev/dk) bir mikser ile topak kalmayacak şekilde en az 5 dakika karıştırılır. Önce tozun yarısı suya eklenir daha sonra diğer yarısı tamamlanır. Karıştırma sonucunda REPAİRGROUT GP için 10 lt harç elde edilir. Sülfata ve aşındırıcı tuzlara maruz kalan betonarme yüzeylerin tamirinde ise rötresiz akıcı kıvamda grout harcı olarak REPAİRGROUT GP-S kullanılmalıdır.

Hazırlanan harç her katta 10 - 40 mm arasında bir kalınlık oluşturacak şekilde, kalıbın içerisine hava sıkışmasını engellemek için tek taraftan kesintisiz bir şekilde dökülür. Daha kalın uygulamalarda ise ilk kat kürünü aldıktan sonra, ikinci kat aynı şekilde yüzeye uygulanır. Harç vibrasyona tabi tutulmamalı, çelik bir tel ile yerleştirme yapılmalıdır. Kalıplar yaklaşık 24 saat sonra sökülebilir. Uygulama sonrasında hemen kürleme işlemine tabii tutulmalıdır. Kürlemedeki yetersizlikler, daha sonraki rötreyi kompanse etmesi bakımından gerekli olan ilk genleşmeyi azaltabilir. 

Etiket

Geri Dön