BLOG

Rötresiz grout harçları ne tip uygulamalarda kullanılır?

Rötresiz grout harçları erken yüksek mukavemet istenen yerlerde, segregasyona uğramış betonun tamirinde, makine ayaklarının ankrajında, yüksek taşıma kapasiteli yataklamalarda, filiz ve ankraj demirlerinin sabitlenmesinde, pah yapılmasında, tie-rod delikleri ve karot boşluklarının doldurulmasında kullanılır. Rötresiz grout harçlarının içerisindeki kimyasallar harcın kuruduktan sonra rötre (büzülme) yapmamasını ve dolayısıyla su yalıtımı uygulamaları öncesinde yüzey tamiratlarında güvenle kullanılmasını sağlar. Diğer standart tamir harçlarının su yalıtımı öncesinde kullanılması zamanla su kaçaklarına yol açacaktır. Rötresiz tamir harçları 7 gün sonunda 50 N/mm2, 28 gün sonunda ise 65 N/mm2 basınç dayanımını geçer. Bu yüksek dayanım özelliği sayesinde akıcı kıvamda olanlar özellikle makine ayaklarının sabitlenmesinde; tiksotropik kıvamda olanlar ise tie-rod deliklerinin ve karot boşluklarının doldurulmasında tercih edilirler.

REPAİRGROUT EXPAN Yüksek Mukavemetli Rötresiz Grout Harcı veya REPAİRGROUT GP Rötresiz Akışkan Grout ve Ankraj Harcı bu amaçlar için kullanılan ve yüksek performans veren grout harçlarıdır. 

Sülfata ve aşındırıcı tuzlara maruz kalan köprü, kanal ve liman gibi deniz yapılarının bakım ve onarımında ise REPAİRGROUT EXPAN-S ve REPAİRGROUT GP-S grout harçları kullanılır.

Zamanın çok önemli olduğu ve  titreşime maruz kalan yapılarda çok yüksek erken mukavemet almak için akıcı REPOX 302 kullanılabilir.

Etiket

Geri Dön