BLOG

Laminant parke, halı, PVC kaplama malzemeleri öncesi zemin tesviyesi nasıl sağlanmalıdır?

Zemine kaplama malzemeleri döşenmeden önce zemin şapının istenilen tesviyede olmaması hem mekanik, hem de estetik sorunları beraberinde getirmektedir. Uygulama yapılacak zeminin kotu mutlaka dikkatlice ölçülmeli, eğer gerekiyorsa MONOFLOOR 100 veya MONOFLOOR 300 Hazır Zemin tesviye şaplan ile zemin teraziye getirilmelidir. Bu malzemelerin kullanılmadığı durumlarda yüzeyde rahatsız edici bozuklukların olması, yürürken zeminden istenmeyen seslerin gelmesi, hareket zorluğu yaratması, kaplamaların kırılması veya zemine yapışmaması gibi sonuçlar kaçınılmazdır.

Çimento esaslı tesviye şapı uygulaması öncesinde yüzey aderansını arttırmak, tozumayı önlemek ve hızlı su kaybından dolayı şap yüzeyinde oluşabilecek hava kabarcıklarını önlemek için yüzey MONOPRIMER Zemin Astarı ile astarlanır. Rulo ile yüzey sürülen MONOPRIMER kullanıma hazır bir astardır. Kullanım öncesi iyice karıştırılır ve yüzeye bir fırça veya rulo yardımı ile iki kat uygulanır. Gerekirse birinci katı sürerken 1/1 oranında su ila inceltilen astar malzemesi, ikinci katta inceltilmeden sürülür. Astarın kuruma süresi 45 - 60 dakikadır. Astar tamamen kurumadan önce üzerine tesviye şapı kaplanır.

Uygun su oranı ile bir kap içerisinde karıştırılan MONOFLOOR ürünleri zemine bir çelik mala yardımı ile yayılarak kalınlığı ayarlanır. Uygulama esnasında, ürünün içerisinde hava kabarcığı kalmaması için kirpi rulo ile tesviye şapı düzeltilir. Geniş alanlardaki uygulamalarda soğuk derz oluşmasını engellemek için kesintisiz uygulama yapılması gereklidir. Bu sebeple, dökme işleminin sürekliliğini sağlamak için birden fazla kova içerisinde malzeme hazırlanmalı, birbiri ardına zemine dökülerek uygulama tamamlanmalıdır. 

Tesviye şapı prizini alana kadar üzeri kapanmamalıdır.

Etiket

Geri Dön