BLOG

Kullanıma hızla açılacak erken-yüksek mukavemet istenen uygulamalar nasıl yapılır?

Uygulama yüzeyi zayıf yapışmış parçalardan arındırılmalı, toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan ve kalıp yağları gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır. Yüzey ıslatılmalı ve nemli kalması sağlanmalıdır, ancak yüzeydeki fazla su tamamen alınmalıdır. Uygulama yüzeyinde su kaçağı var ise uygun bir tıkaç yarımı ile kapatılır ya da su sızıntısı drene edilir.

Rögar, menhol kapaklarının yükseltilmesi, kaldırım taşı ve bordürlerin montajı, direklerin ve makine ayaklarının sabitlenmesi, saha betonu, uçak ve helikopter pistlerinin tamiri gibi kullanıma hızla açılacak ve erken yüksek mukavemet istenen tamirlerde REPAİRGROUT FAST Hızlı Sertleşen Rötresiz Akışkan Grout Harcı kullanılmalıdır.

REPAİRGROUT FAST hızlı priz aldığından karışım hazırlandıktan sonra hemen uygulama yapılmalıdır. Hazırlanan harç her katta 10 mm ile 40 mm arasında bir kalınlık oluşturacak şekilde, kalıbın içerisine hava sıkışmasını engellemek için tek taraftan kesintisiz bir şekilde dökülür. Daha kalın uygulamalarda ise ilk kat kürünü aldıktan sonra ikinci kat aynı şekilde yüzeye uygulanır. Vibrasyona tabi tutulmamalı, çelik bir tel ile yerleştirme yapılmalıdır ve kalıplar yaklaşık 1 - 2 saat sonra sökülmelidir. Araç trafiği veya makinelerin çalıştırılması tam sertleşme gerçekleşene kadar engellenmelidir.

Etiket

Geri Dön