BLOG

Kırılmış donatılı betonlar nasıl tamir edilir?

Betonun içindeki donatı demirleri çeşitli nedenlerle korozyona uğrayıp paslanırlar. Korozyonun sebeplerinden en önemlisi donatı demirinin havadaki asit yağmurlarının neden olduğu sülfürik anhidrit ve beton bünyesindeki su ile birleşerek paslanmasıdır. Donatının beton dış yüzeyine 2 cm’den daha yakın olması, yapının deniz kenarlarında bulunması, betonun kalitesindeki yetersizlikler paslanma sürecini hızlandıran faktörlerdir. Paslanan donatının hacmi artar ve bu durum betonun patlamasına neden olur. 

Bu şekilde kırılmış donatılı betonların tamiratında REPOX 310 Epoksi Tamir, Yapıştırma ve Montaj Harcı kullanılmalıdır. Uygulama yüzeyi zayıf yapışmış parçalardan arındırıldıktan sonra toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi ve kalıp yağları gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır. Yüzey kuru olmalıdır. Kırılarak oluşturulan yüzeyin kenarları mümkün olduğunca dik kesilmelidir. Donatı demirleri üzerindeki pas mutlaka iyi temizlenmelidir. Uygulama öncesi REPOX A Epoksi Yüzey Astarı ile astarlanabilir. Üzerine REPOX A taze halde iken kuru kum serpilir. Daha sonra yüzeydeki fazla kum zımpara ile temizlenmelidir. REPOX 310 B bileşeni (sertleştirici), A bileşeni (epoksi reçine) üzerine ilave edilerek 400 - 600 dev/dk'lık karıştırıcı uçlu matkap ile 3 - 5 dakika karıştırılmalıdır.

Hazırlanan harç tam olarak kurumasını tamamlamamış astar üzerine, mala ile kalınlığı 2 - 30 mm arasında olacak şekilde uygulanmalıdır. Uygulama kalınlığı tek katta 30 mm'yi geçmemelidir. Düşey yüzeylerde 15 - 20 mm uygulanması gerekebilir. Böyle durumlarda ikinci bir kat uygulama yapmadan önce tekrar astarlamak gereklidir. Tavan ve kirişlerde yapılacak tamirler için kalıp kullanmak gerekebilir. 20°C'de 7 gün sonra kürünü tamamlamış harç mekanik yüklere ve muhtelif kimyasal etkilere dayanıklı hale gelir.

Yukarıda anlatılan benzer işlemler kompozit uygulamalarda, betonarmeyle çeliğin buluştuğu noktalarda da uygulanabilir.

Etiket

Geri Dön