BLOG

Kimyasal dübel uygulamalarında hangi ürünler tercih edilmelidir?

Kimyasal dübel uygulamalarında, çimento esaslı, epoksi esaslı, epoksi akrilat vb. esaslı değişik ürünler kullanılabilir. Doğru ürünü bulmak ve istenen çekme mukavemetini hesaplamak için bazı testlere gereksinim olabilir. Özellikle onarım ve güçlendirme işlerinde beton basınç dayanımının önceden belirlenmesi gereklidir. Elde edilen beton basınç dayanımına uygun kimyasal dübel malzemesi tercih edilmelidir. Beton basınç dayanımının tespitinde tahribatlı ve tahribatsız olmak üzere iki yöntem vardır.

- Tahribatlı deney metoduna örnek olarak "karot alma" verilebilir. Önceden dökülmüş betondan, donatıya mümkün olduğunca az hasar veren veya hasar vermeyecek yerden alınır. (Karot alınmış yer daha sonra uygun tamir harçlarıyla mutlaka doldurulmalıdır.).  Alınan beton numunesine başlık takılır ve daha sonra beton kırılarak basınç dayanımı tespit edilir. Karot değerlendirilmesi yapılırken karot alınan betonun yaşı, içerisindeki demir donatı miktarı, karot ebatları dikkate alınır.

- Tahribatsız deney metoduna örnek olarak Schmidt çekici, ultrases ve beton kalıba dökülmeden önce beton santrali veya şantiyeden alınan beton numuneleri verilebilir. Bu metotta betona hasar vermeden basınç dayanımı tespit edilir.

 1. REPAİRGROUT GP / GP-S : Çimento esaslı, tek bileşenli, rötresiz genleşen grout ve ankraj harcıdır. Onarım ve güçlendirme uygulamalarında beton kalitesinin C14 ve altında olduğu durumlarda, düşey uygulamalarda, akıcı kıvamın istendiği durumlarda kullanılır. Rötre yapmadan genleştiği için oldukça yüksek mukavemetler elde edilir. Ancak delik çapının ve derinliğinin biraz daha arttırılması gereklidir. Çimento esaslı olduğu için yangına karşı dayanımı yüksektir.

 2. REPOX 302 : Epoksi esaslı, üç bileşenli ankraj ve montaj harcıdır. Akıcı kıvamdadır. Karışım yapıldıktan sonra uygulama epoksi tabancası ile yapılmalıdır. Düşey açılmış deliklerde donatı filizi ekiminde, ankraj işlerinde, köprü mesnetlerinde, destek ve bağlantı elemanlarında kullanılır.

3.  REPOX 310 : Epoksi esaslı, iki bileşenli üründür. Filiz ekimi ve yüksek mukavemet istenen yerlerde uygulanır. Yatay ve düşey açılmış deliklerde donatı filizi ekiminde, ankraj işlerinde, köprü mesnetlerinde, destek ve bağlantı elemanlarında, doğal taş, ahşap, sert doğaltaş ankrajlanması işlerinde kullanılır. REPOX 310 yüksek mukavemetli olduğu için beton sınıfının C14 ve üzerinde olması gereklidir.

4. REPOX 350 : Epoksi akrilat esaslı, iki bileşenli, kartuş halde kimyasal dübeldir. Yatay ve düşey uygulamalar için uygundur. Yeni yapılarda onarım işlerinde, filiz ekiminde, metrik radar, bulonlar ve özel sabitleme işlerinde, tesisat ve ekipmanların ankrajlanmasında, korkuluk, tırabzan parmaklıklarının ve destek elemanlarının sabitlenmesinde kullanılır.

Etiket

Geri Dön