BLOG

Havuzların ve betonarme su depolarının su kaçırmaya karşı dıştan yalıtımı:

Havuzların ve betonarme su depolarının henüz inşaat aşamasında iç taraftan hiç yalıtılmaması veya mevcut yalıtımın zamanla su basıncı ile fonksiyonunu yitirerek içerideki suyu dışarı kaçırmasında, havuzun veya su deposunun dış tarafına erişilebilmesi durumunda negatif yönden su yalıtımı yapılması gerekmektedir. 

Yalıtım yapılmamış bu tip yüzeyler zamanla su sızdırmaya ve nemlenmeye başlar. Bu tip yalıtım sorunları için AQUAFİX veya AQUAFİX S gibi Kristalize Su Yalıtım Malzemesi ideal bir çözümdür. Uygulama yüzeyi toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan, ve kalıp yağları gibi yapışmayı önleyici maddelerden iyice temizlenmiş olmalı ve nemlendirilmelidir. Betonun zayıf kısımları tamir edilmeli, yüzey düzgün ve sağlam hale getirilmeli, statik çatlaklar AQUALATEX'li sıva veya REPAİRGROUT EXPAN Yüksek Mukavemetli Rötresiz Grout Harcı ile tamir edilmelidir. Dinamik (hareketli) çatlaklar ise FİXA'nın uygun MS, Hibrid ve Poliüretan Mastikleri ile tamir edilmelidir. 

Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra AQUAFİX veya AQUAFİX S su ile karıştırılarak şerbet haline getirilir ve yüzeye fırça ile birbirine dik gelecek yönlerde iki kat olarak uygulanır. Betona penetrasyonun daha fazla olmasının istendiği hallerde AQUAFİX C Konsantre Kristalize Su Yalıtım Malzemesi ilk kat olarak uygulanabilir. Uygulamadan sonra AQUAFİX veya AQUAFİX S'in hemen kuruması önlenmeli ve yaklaşık 1 hafta nemli kalması sağlanmalıdır. AQUAFİX veya AQUAFİX S'in oluşturduğu kristaller betonun içindeki kapiler boşluklara derinlemesine nüfuz eder ve suda çözülmeyen kristaller oluşturur.

Etiket

Geri Dön