BLOG

Genleşme (dilatasyon) derzi neden bırakılır?

Betonarme yapıyı tek bir parça olarak inşa etmek yararlıdır. Ancak yapının boyutları büyüdükçe hesaplarda genellikle göz önüne alınmayan ikinci derecedeki gerilmeler tehlike yaratacak değerlere çıkabilir. Zorunlu durumlarda rötre, sıcaklık değişmesi, temelde farklı oturmalar gibi etkenleri hesaba katarak boyutlandırma yapılabilir. Daha iyisi ve çok uygulananı bu etkileri karşılamak yerine onların etkisinin küçük kalmasını, ortaya çıkmamasını sağlayacak tedbirleri almak, yapının taşıyıcı sistemini buna göre düzenlemektir. Bu da yapıyı derzlerle parçalara ayırmak, uygun yerlerde sürekliliği, bağlantıyı kesmekle önemli ölçüde gerçekleşebilir. 

Yapının çeşitli bölümlerinin birbirinden bağımsız hareket etmesine imkan veren bu kesimlere genellikle genleşme (dilatasyon) derzi adı verilir.

 

Etiket

Geri Dön