BLOG

Derz çeşitleri nelerdir?

Uygulamaya güre farklı derz çeşitleri bulunmaktadır. Aşağıda en çok karşılaşılan çeşitleri verilmiştir.

Genleşme Derzleri (Dilatasyon derzleri): Betonarme yapıda rötre, sünme, sıcaklık değişmesi sebebiyle meydana gelen boy değişikliklerinin etkisini azaltmak için plandaki boyutlarını sınırlı tutmak amacıyla yapı genleşme derzleri bırakılır. Bu derzlerle yangınlarda ortaya çıkan yüksek sıcaklık etkisiyle yapıların fazla zarar görmesi de önlenmiş olur.

Oturma Derzleri: Temel zemini özelliklerinin veya yapı yüklerinin bütün alanda düzgün olmayışı yüzünden meydana gelecek farklı oturmaların ve dönmelerin yapıya zarar vermesini önlemek için yapılan derzlerdir. Çeşitli özellikteki zeminler üzerine inşa edilen yapı bölümleri veya yan yana gelmiş, farklı karakterde, çeşitli biçimde yüklü yapı bölümleri oturma derzleriyle birbirinden ayrılır.

Konstrüktif Derzler: Statik, hareketli yükler ve dinamik kuvvetlerden meydana gelecek deformasyonları önlemek, titreşimlerin bölgesel kalmasını sağlamak amacıyla yapılan derzlerdir.

Deprem Derzleri: Yapıya deprem etkisiyle kendi içinde az zarar verecek, titreşim yapabilecek bölümlere ayıran derzlerdir.

Bir de bunlar dışında kalan inşaat derzleri vardır. Çeşitli nedenlerle beton sürekli olarak dökülemeyince, ara verildiğinde ortaya çıkan bu derzler geçici olup, betonun ek yerlerini meydana getirirler ve burada sözü edilen hareket derzlerinden ayrı olarak incelenmektedir.

Yapının ebatlarına, fonksiyonuna bağlı olarak yapı içerisinde bırakılan dilatasyon derz genişlikleri değişiklik gösterebilir. Bu genişlikler standartlarda belirtilmiştir. Genleşme (dilatasyon) derzi bırakılması sonucu su yalıtımı sorunları da görülmektedir. Genellikle 3 cm’e kadar olan genişlikler FİXA'nın uygun MS, Hibrid ve Poliüretan esaslı mastikleri ile doldurularak su yalıtımı sağlanmaktadır. . Ancak 3 cm'den daha geniş açıklıklarda poliüretan mastiğin elastikiyeti yapı hareketlerini tolere edemez. Yapının betonarme kısmında yatayda veya düşeyde su yalıtımı yapıldıktan sonra, dilatasyon profili uygulaması yapılmalıdır. Aksi taktirde dilatasyon profilinden sızan sular aşağıya geçer ve yapıya zarar verebilir.

Etiket

Geri Dön