BLOG

Betonarme su depolarının su kaçırmaya karşı içten yalıtımı:

Betonarme su depolarının yalıtılmasında dikkat edilecek en önemli husus yalıtım malzemesinin içme suyuna zarar vermeyecek vasıflara sahip olması ve su basıncına karşı dayanıklı olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında bitümlü su yalıtım malzemeleri veya solvent ile inceltilen yalıtım malzemeleri su depolan gibi mekanların yalıtılmasında tavsiye edilmez.

Betonarme su depolarında su yalıtımı yaparken üç ayrı tip ürün tercih edilebilir. Bunlar çimento+akrilik, poliüretan ve MS Polimer esaslı ürünlerdir. Hangi tip ürünle su yalıtımı yapılırsa yapılsın öncesinde yüzey hazırlığına çok dikkat edilmelidir. Uygulama yüzeyi iyice temizlenmeli, gevşek parçalar kazınmalıdır. Yüzey temiz, tozsuz ve yağsız olmalıdır. Betonun zayıf kısımları tamir edilmeli, yüzey düzgün ve sağlam hale getirilmeli, binadaki statik çatlaklar AQUALATEX'li sıva veya REPAİRGROUT EXPAN Yüksek Mukavemetli Rötresiz Grout Harcı ile tamir edilmelidir. Dinamik (hareketli) çatlaklar ve boru geçişlerinde FİXA'nın uygun MS, Hibrid ve Poliüretan Mastikleri ile tamir edilmelidir.  

Çimento+akrilik esaslı ürünler ile yalıtım: AQUACEMENT 2K 207 veya AQUACEMENT 2K 251 arasına tercihen file konularak tamiratı yapılmış yüzeye iki kat uygulanır. Her iki kat arasında 20°C'de 5 - 6 saat beklenmeli, bu süre 24 saati aşmamalıdır. Katlar birbirine dik gelecek şekilde sürülmelidir. İkinci kat, birinci kat henüz tam kurumadan uygulanmalı, eğer birinci kat kurumuş ise ikinci kat sürülmeden, yüzey tekrar hafifçe nemlendirilmelidir. Seramik uygulamaları üç gün sonra yapılmalıdır.

Seramik aralarına REPOX 200 veya FLEX özelliği olan derz dolgular tercih edilmelidir. 7 gün sonra su doldurulabilir. 

Poliüretan esaslı ürünler ile yalıtım: Yüzey üzerine POLAN 620 Poliüretan Esaslı Çift Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi iki kat uygulanır. Poliüretan esaslı ürünler ile yalıtım özellikle metal su depoları için tavsiye edilir. İç mekanlarda üzerine seramik kaplamaya gerek yoktur. Dış mekanlarda UV'den korunmalıdır.

MS / Hibrid Polimer esaslı ürünler ile yalıtım: POLYMERA 100A Astar veya POLAN A Poliüretan Zemin Astarı ile astarlanmış yatay ve düşey yüzeyler için orta viskoziteli POLYMERA MS - MS Polimer Esaslı Likit Membran, yatay yüzeyler için ise düşük viskoziteli POLYMERA MS FLUID - MS Polimer Esaslı Akışkan Likit Membran iki kat uygulanır. Şeffaf yalıtım için AQUAMER HB INVISIBLE Hibrid Polimer Esaslı Şeffaf Kaplama ve Su Yalıtım Malzemesi tercih edilebilir.

Etiket

Geri Dön